۱ – شگفتی در موتور خانه: نتایج مثبت اجرای طرح بهینه سازی مصرف سوخت ۵ هزار ساختمان در ایران

مجله صنعت تأسیسات، آذر ۱۳۸۴، سال ششم، شماره ۷۱، صفحه ۴۳ الی ۴۶

۲ – بهینه سازی عملی سیستم گرمایش ساختمان: بخش اول تنظیم صحیح مشعل

مجله صنعت تاسیسات، اردیبهشت ۱۳۸۵، سال هفتم، شماره ۷۶، صفحه ۱۵ الی ۱۸.

۳ – بهینه سازی عملی سیستم گرمایش ساختمان۲

مجله صنعت تاسیسات ، خرداد ۱۳۸۵، سال هفتم، شماره ۷۷، صفحه ۲۳ الی ۲۹.

۴ – روش‌های کنترل مکش دودکش

مجله صنعت تاسیسات، تیر ۱۳۸۵، سال هفتم، شماره ۷۸، ص ۲۱ تا ۲۴.

۵ – بهینه سازی عملی سیستم گرمایش ساختمان

مجله صنعت تاسیسات، مرداد ۱۳۸۵، سال هفتم، شماره ۷۹، ص ۵۳ تا ۵۵.

۷ – بهینه سازی مصرف سوخت در تأسیسات ساختمان

ماهنامه پیام ساختمان و تأسیسات، دیماه قسمت اول ۱۳۸۵، شماره ۲۹

۸ – بهینه سازی مصرف سوخت در موتورخانه-قسمت دوم

ماهنامه پیام ساختمان و تأسیسات، دیماه ۱۳۸۵، شماره ۳۰

۹ – بهینه سازی مصرف سوخت در موتورخانه-قسمت سوم

ماهنامه پیام ساختمان و تأسیسات، فروردین ماه ۱۳۸۶، شماره ۳۱و۳۲

۱۰ – آلایندگی موتورخانه‌های شهری از نگاه قانون

ماهنامه پیام ساختمان و تأسیسات، اردیبهشت ماه ۱۳۸۶، شماره ۳۳

۱۱ – بهینه سازی مصرف سوخت در موتورخانه‌های خانگی

همایش ملی سوخت، انرژی و محیط زیست، پژوهشگاه مواد و انرژی، خرداد ۱۳۸۷

۱۲ – بهینه سازی مصرف انرژی و آلاینده ها در صنعت سیمان

همایش تخصصی مدیریت مصرف سوخت و بیهنه سازی احتراق در صنعت سیمان، سال نهم، شماره ۱۰۷، آبان ۱۳۸۸، صفحه ۳۴-۳۷.

۱۳ – پتانسیل‌های صرفه جویی سوخت و کاهش گازهای آلاینده”پتانسیل‌های صرفه جویی سوخت و کاهش گازهای آلاینده در سیستم احتراق موتورخانه‌های خانگی

هفتمین همایش ملی انرژی، دی ۱۳۸۸

۱۴ – بررسی تأثیر تنظیم مشعل های گرمکن های ایستگاه های تقلیل فشار گاز استان اردبیل بر افزایش راندمان سیستم

هشتمین همایش بین المللی انرژی ایران، ۳و۴ خرداد ۱۳۹۰، تهران

۱۵ – استفاده از هیترهای کاتالیستی در ایستگاه‌ای تقلیل فشار گاز

سومین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز

۱۶ – بازیافت حرارت از گازهای خروجی هیترهای ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز

دومین کنفرانس مدیریت انرژی در صنایع نفت و انرژی

۱۷ – Optimization of Combustion Efficiency in Indirect Water Bath Heaters of Ardabil City Gate Stations

Seventh Mediterranean combustion symposium

۱۸ – بازیافت انرژی از گازهای خروجی هیترها در ایستگاه-های CGS استان اردبیل

چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران

۱۹ – بررسی تجربی تاثیر ازدیاد هوای اضافی بر افزایش CO در مشعل‌های خانگی

مجله صنعت تاسیسات، اردیبهشت ۱۳۸۵، سال هفتم، شماره ۷۶، صفحه ۱۵ الی ۱۸.

۲۰ – بررسی میزان مصرف انرژی و راهکارهای کاهش آن در واحدهای فراوری پسته

فصلنامه نظام مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی

۲۱ – بررسی اثر طول دوره پرورش مرغ گوشتی بر مصرف ویژه انرژی در فرایند تولید گوشت مرغ

دومین کنفرانس ملی انجمن انرژی ایران

۲۲ – بررسی و تحلیل مقایسه‌ای مصرف انرژی در دو مرغداری در دو اقلیم مختلف کشور

سومین کنفرانس ملی سوخت، انرژی و محیط زیست

۲۳ – بررسی اثر نصب دمپر بر راندمان گرمکن ایستگاه تقلیل فشار گاز

دوازدهمین همایش بین المللی انرژی

۲۴ – گرمایش مقتصدانه ۱- بررسی پتاسیل‌های صرفه جویی سوخت در موتورخانه و کاهش گازهای آلاینده

مجله صنعت تاسیسات، شماره ۱۱۱

۲۵ – گرمایش مقتصدانه ۲

مجله صنعت تاسیسات، شماره ۱۱۲