گواهینامه استاندارد ۱۷۰۲۰ در زمینه انجام بازرسی انرژی در ۲۱ صنعت انرژی‌بر، بازرسی دیگ‌های بخار و مخازن تحت فشار، معاینه فنی موتورخانه، برچسب انرژی ساختمان‌های مسکونی، غیرمسکونی، گلخانه‌ها و مرغداری‌ها