ضخامت سنج التراسونیک SONATEST-GAGE IV DL

ضخامت سنج التراسونیک SONATEST- T-GAGE IV DL

فرسایش فلزات در موارد متعددی نظیر لوله‌های جابجایی مواد باعث نازک شدن ضخامت فلز شده و بهروش‌های اندازه‌گیری معمول ضخامت این کار امکان‌پذیر نخواهد بود. ضخامت سنج فلزات که جز دسته ضخامت سنج‌های اولتراسونیک هست قادر است به کمک پراب خود امواج اولتراسونیک را ارسال و انعکاس آن از مرز پائینی دریافت و با مقایسه آن‌ها با هم به ضخامت با دقت قابل‌توجه دست یابد.