حضور در فهرست شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انرژی (ESCO) در بخش ساختمان، مورد تائید سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)