حضور در فهرست شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات انرژی (ESCO) در بخش صنعت، مورد تائید سازمان بهره‌وری انرژی ایران (سابا)