بادسنج TES-1341 (Hot wire)

بادسنج TES-1341 (Hot wire)

دبی سنج هات وایر مدل tes-1341  بادسنجی جهت اندازه‌گیری سرعت، دبی حجمی، دما و رطوبت نسبی هوا، نقطه شبنم DEW POINT و نقطه تریWET BULB  FUNCTION است. بادسنج حرارتی مدل TES-1341 دارای قابلیت اتصال به کامپیوتر و ثبت داده‌ها تا  ۲۰۰۰۰ مورد است.

اندازه‌گیری  توسط  بادسنج هات وایر از طریق انتقال گرما بین محیط و سنسور مقاومتی دستگاه، انجام می‌گیرد. سنسور هات وایر شامل دسته و یک میله آنتن مانند است که تا طول ۲ متر باز شده و به نقاط خارج از دسترس  در مخازن و سیستم‌های تهویه جهت اندازه‌گیری سرعت جریان، دما و فلوی هوا هدایت می‌شود. صفحه دیجیتالی هات وایر tes-1341  قابلیت نمایش هم‌زمان  سرعت، دبی و دما را دارا  است.

  • اندازه‌گیری سرعت باد و حجم هوا (CFM,CMM)
  •  رنج اندازه‌گیری: ۳۰~۰.۰ m/s
  • اندازه‌گیری دما باد -۲۰℃-۶۰℃
  • قرائت max, min اندازه‌گیری‌ها
  • پاسخگویی سریع و دارای پروب تلسکوبی
  • توانایی ثبت اطلاعات تا ۲۰۰۰۰ مورد
  • به همراه نرم‌افزار و کابل مربوطه
  • اندازه‌گیری رطوبت نسبی، نقطه شبنم DEW، نقطه‌تر Wet
  • واحدهای اندازه‌گیری: m/s,ft/min,knots,km/hr,mph