ارتعاش سنج CEMB- N100

ارتعاش سنج CEMB- N100

ارتعاش سنج (ویبرومتر) پرتابل تک کانال، برای اندازه‌گیری جابجایی، تندی و شتاب لرزش است.

• بهره گیری از باتری شارژی
• ابزاری سبک و کاربردی
• توانایی پیوند با کامپیوتر و بهره‌مندی از توانایی‌های گستردهٔ نرم‌افزار