• ۱- ماموریت :

  • ما شرکتی دانش بنیان هستیم که با بهره‌گیری از تکنولوژی‌، نوآوری و استاندارد های مناسب ” خدمات پژوهش ، مشاوره ، طراحی ، تامین و اجرا ” در حوزه مدیریت انرژی و سیستم‌های تاسیسات و تجهیزات مرتبط برای صنایع تولیدی و سازمان‌ها ارائه می نماییم.
 • ۲- چشم انداز :

  • ما برآنیم تا با بهره‌گیری از تکنولوژی‌های هوشمند و نوین و نیز با خلاقیت و نوآوری به ارتقای کیفی و کمی کسب‌وکار اهتمام ورزیده و ضمن ورود به سایر بازارهای خارجی، در توسعه پایدار کشور نقش موثر ایفا نماییم.
 • ۳- اهداف استراتژیک :

  •  بکارگیری تکنولوژی‌های هوشمند و نوین
  • افزایش ظرفیت خدمات
  • افزایش درآمد
  • ارتقا کیفیت خدمات
  • ارتقا بهره وری منابع
  • ارتقا چابکی سازمانی
  • افزایش رضایت مشتریان
  • توسعه مسئولیتهای اجتماعی
 • ۴- ارزش‌های سازمانی :

  •  مدیریت علمی و آینده نگر
  • مشتری مداری
  • خلاقیت و نوآوری
  • خلاقیت و نوآوری
  • فرایند گرایی و نتیجه گرایی
  • دوستدار محیط زیست
  • اخلاق کسب و کار