صدرالدین علی پور در خصوص بهینه سازی مصرف انرژی گفت: با عنایت بر ضرورت توجه به امر بهینه‌سازی مصرف انرژی در شهر تهران، این مرکز بعنوان متولی مباحث مدیریت انرژی در مجموعه شهرداری تهران با اجرای طرح‌های جامع در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ساختمان‌های تحت تملک شهرداری اقدامات موثری را انجام داده است.

وی با اشاره به اینکه شهرداری تهران به عنوان اصلی‌ترین ارگان مدیریت شهری، ساختمان‌های فراوانی را در اختیار دارد و مصرف انرژی در این ساختمان‌ها، علاوه بر تاثیر بر افزایش آلاینده های محیط زیستی، هزینه‌های هنگفتی را به این مجموعه تحمیل می کند افزود: این مرکز با اتخاذ سیاست های مختلف سعی در کاهش هزینه‌های اقتصادی و ارتقای کیفیت محیط‌زیست شهری نموده است.

وی سیاست های لازم الاجرا در زمینه مدیریت انرژی را تدوین برنامه اثربخش و همچنین ارائه طرح های جامع شامل تدوین دستورالعمل اجرایی«بهینه‌سازی مصرف منابع (آب، برق، گاز) در ساختمان‌های شهرداری تهران»، ممیزی ساختمان و تعیین نقاط هدر رفت انرژی، شناسایی نقاط بهبود و اجرای راهکارهای موثر برشمرد.

علی پور ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۶۰۰ ساختمان از ساختمان‌های تحت تملک شهرداری مناطق ۲۲ گانه تحت پوشش و نظارت این مرکز جهت اجرای پروژه اصلاح الگوی مصرف است که با اقدامات متنوع و موثر در فازهای زمانی مختلف، برنامه‌ریزی و اجرا گردیده که همچنان نیز ادامه دارد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات مربوط به بهینه سازی مصرف انرژی علاوه بر کاهش مصرف منابع و بالطبع کاهش میزان انتشار آلاینده های محیط زیستی، باعث کاهش هزینه های ساختمان و مجموع شهرداری تهران نیز خواهد شد گفت: بررسی‌های انجام شده از ۶۶ موتورخانه شهرداری تهران که معاینه فنی در آنها صورت گرفته، در سه منطقه ۳، ۵ و ۸ شهرداری تهران که شامل ۱۰۱ دیگ و مشعل می‌باشد، نشان می دهد که اجرای معاینه فنی موتورخانه‌ها موجب صرفه‌جویی حداقل ۵ تا ۱۰ درصدی در مصرف سوخت شده است.

وی با اشاره به موارد فوق گفت: میانگین انتشار گاز مونوکسیدکربن در موتورخانه های مورد بررسی قبل از انجام معاینه فنی موتورخانه ۱۳۱۵ میلی گرم بر کیلووات ساعت بوده که با انجام معاینه فنی به ۵۰ میلیگرم بر کیلووات ساعت رسیده است.

رئیس مرکز مدیریت محیط زیست ادامه داد: همچنین هوشمندسازی موتورخانه با استفاده از سیستم کنترل هوشمند طی یک دوره یک ساله در سه ساختمان انتخابی از مناطق ۴، ۱۰ و ۱۹ نشان می دهد که در مجموع سه ساختمان میزان صرفه‌جویی گاز برابر ۴۹۴۱۴ مترمکعب، میزان کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن ۶۹ تن و میزان کاهش انتشار گازهای آلاینده (سمی) ۷ تن بوده است.

علی پور در پایان خاطرنشان ساخت: آموزش‌ پرسنل اداری، اجرایی و خدماتی در زمینه مصرف صحیح منابع و صرفه‌جویی در مصرف، از جمله موارد قابل توجه جهت بهینه‌سازی مصرف منابع در مجموعه ساختمان‌ها است

منبع: سایت ایران آنلاین