روز دوشنبه مصادف با بیست و ششم ماه مبارک رمضان، خانواده بهینه سازان صنعت تاسیسات بار دیگر در مراسم افطار کنار یکدیگر جمع شدند.

این مراسم با حضور خانواده های محترم کارکنان برگزار شد.