شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات موفق به اخذ تاییدیه مراکز آموزشی همکار سازمان ملی استاندارد ایران جهت ارائه خدمات در زمینه آموزش دوره‌های تدوین استاندارد، تکنیک‌های کیفیت و فنی مهندسی در رشته‌های برق و الکترونیک، مکانیک و فلزشناسی در سطح استانی گردید.