شبکه و مرکز فناوری اقلیم (CTCN) بازوی اجرایی مکانیزم فناوری کنوانسیون تغییرات آب و هوای ملل متحد (UNFCCC)  است که به میزبانی و مدیریت شبکه و مرکز فناوری اقلیم، برنامه محیط زیست ملل متحد   (UNEP)  با همکاری سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) و با حمایت ۱۱ مرکز پیشرفته که در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه قرار دارند و توسط هیات مشاوران هدایت می شود که مقر آن در دانمارک است.

کنوانسیون تغییرات اقلیم سازمان ملل متحد اقدام به ایجاد این مرکز نموده است تا از طریق آن این امکان را برای کشورهای مختلف فراهم نموده است تا از طریق ارسال درخواست‌های فناورانه خود، بتوانند به نیازمندی‌های خود دست یابند. بلافاصله بعد از رسیدن درخواست، این مرکز متخصصین تکنولوژی خود (اعضا) را فرا می‌خواند تا با توجه به نیازهای هر منطقه، راه‌حلی را ارائه دهند.

CTCN به طور کلی پنج نوع خدمت‌رسانی فنی در زمینه تکنولوژی های اقلیم انجام می‌دهد:

  • ارزیابی های فنی، شامل پیشنهادها و اظهارنظرهای فنی در مورد نیازهای فنی مخصوص، شناسایی تکنولوژی، حامل‌های تکنولوژی، راندمان تکنولوژی و راهبری و به کارگیری تکنولوژی.
  • حمایت فنی برای مدارک سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، شامل سیاست‌ها و استراتژی‌ها، نقشه های راه، قوانین و سنجش های قانونی.
  • کارآموزی و تعلیم
  • ابزار و روش‌ها
  • برنامه های اجرا و پیاده‌سازی

عضویت در شبکه، باعث دسترسی به یک جامعه متنوع جهانی از کاربران، ارائه دهندگان و سرمایه‌گذاران تکنولوژی‌های آب و هوایی، تحت چارچوب مکانیسم فناوری UNFCCC می‌شود.

اعضای انجمن می‌توانند در قالب آن اقدام به پاسخگویی به نیازهایی تکنولوژی کشورهای در حال توسعه در راستای دستیابی به فناوری‌های جدید و کاهش دهنده تغییر اقلیم نمایند.

در حال حاضر این انجمن ۴۱۷ عضو در سرتاسر دنیا دارد. تعداد اعضای آن در ایران ۵ شرکت است که شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات یکی از شرکتها می‌باشد.

حوزه فعالیت شرکت در زمینه کاهش کربن در بخش کارایی انرژی و صنعت است.

لینک اطلاعات عضویت شرکت در آدرس زیر قابل مشاهده است:

https://www.ctc-n.org/network/network-members/behineh-sazan-sanat-tasisat

 

 

گواهینامه CTCN