بهرام طاهری، مشاور وزیر نیرو و مدیر کل دفتر محیط زیست وزارت نیرو در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایلنا با اشاره به فعالیت های وزارت نیرو در جهت توسعه  پایدار زیست محیطی گفت: یکی از مهمترین اقدامات ما محدود شدن برداشت از آب های زیرزمینی است در هیمن ارتباط ممکن است در برخی مناطق کاشتن درخت و در برخی مناطق دیگر جلوگیری از کاشت درخت فعالیت زیست محیطی محسوب می شود.وی با بیان اینکه ما اکنون روی کاهش گازهای گلخانه ای و آلاینده ها کار می کنیم، افزود: از جمله اهداف پذیرفته شده ایران در سازمان ملل کاهش گازهای گلخانه‌ای است که ما نیز با جدیت آن را دنبال می کنیم و به آن پایبند هستیم.طاهری با اشاره به اینکه منطقه خاورمیانه و شمال افریقا بیشترین آسیب را از انتشار گازهای گلخانه ای متحمل می شوند، تصریح کرد: ما روی افزایش بهره وری و تبدیل انرژی فسیلی به الکترسیته و حرارت، افزایش راندمان انتقال برق به منازل، افزایش راندمان استفاده از برق در تجهیزات کار می کنیم.وی با اشاره به فعالیت های وزارت نیرو در بخش افزایش سهم انرژی های نو و افزایش بهره وری اظهار داشت:  در این رابطه اجرایی شدن اهداف کلان کشور و همچنین تعهدات بین المللی در حال برنامه ریزی است.

منبع:سازمان انرژی های تجدیرپذیر و بهره وری انرژی برق(ساتبا)