دوره آموزشی معاینه فنی موتورخانه مطابق با استاندارد ۱۶۰۰۰ در روز های چهارشنبه و پنج شنبه ۲۰ و ۲۱ اردیبهشت ماه در سرای محله شهرک دریای  تهرانسر برگزار شد. مدرس این دوره دکتر میثم ریاحی از شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات بودند.