تفاهم نامه همکاری مشترک در زمینه تبادل اطلاعات و تجربیات علمی، پژوهشی، مشاوره ای، آموزشی و اطلاع رسانی صبح امروز چهارشنبه ۲۳فروردین ماه ۱۳۹۶ به امضای دکتر علی وکیلی مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و دکتر علی مبینی دهکردی رئیس موسسه مطالعات انرژی رسید.

در این تفاهم نامه زمینه‌های همکاری طرفین در چهار بخش شامل ۱- تدوین نقشه راه عملیاتی/ اجرایی طرح‌های بهینه‌سازی مصرف سوخت کشور، ۲-تدوین ساز و کار تامین مالی طرح های بهینه سازی مصرف سوخت ۳-طراحی و ایجاد پایگاه داده های انرژی کشور به تفکیک بخش استانی و ملی شامل بانک داده های بهینه‌سازی مصرف سوخت۴-تدوین و اجرای تراز انرژی استانی کشور۵-برگزاری سیمنارها، دوره‌ها، کارگاه‌های آموزشی و همایش‌های مرتبط با موضوع تفاهم نامه تعیین شده است.

براساس این گزارش جهت اجرای تفاهم نامه، هر یک از طرفین، نماینده تام‌الاختیار خود را برای پیگیری و مدیریت اجرای آن بصورت کتبی به طرف مقابل معرفی می‌نماید و به منظور نهایی سازی و اجرایی نمودن هر طرح یا پیشنهاد مشخص، کارگروهی مرکب از نمایندگان شرکت بهینه سازی مصرف سوخت و موسسه مطالعات انرژی به همراه یک نفر از مدیران مرتبط با موضوع از سازمان و مؤسسه تشکیل و موضوع طرح پژوهشی یا برنامه آموزشی را به تصویب می رسانند

لازم به ذکر است، هر طرح مصوب کارگروه، در قالب قراردادهای جداگانه اخذ مجوز، تامین اعتبار، تنظیم و قابل اجرا خواهد بود.

این تفاهم نامه از زمان امضاء طرفین به مدت یک‌سال معتبر خواهد بود و درصورت رضایت و توافق طرفین قابل تمدید است.

منبع:شرکت بهینه سازی مصرف سوخت