کارشناسان واحد آزمون شرکت بهینه‌سازان صنعت تاسیسات در شرکت پگاه گیلان برای آزمون عملکرد “بهینه ساز مغناطیسی خط سوخت گاز” بر روی یک دستگاه بویلر بخار حضور یافتند.