اولین همایش ملی دانشگاه سبز ۴و۵ اسفند ماه با محورهای دانشگاه سبز، برنامه­ ریزی و ساختار؛دانشگاه سبز، تجربیات داخلی و بین­ المللی؛دانشگاه سبز و بهینه­ سازی مصرف انرژی؛دانشگاه سبز و استفاده از انرژی­ های تجدیدپذیر؛دانشگاه سبز و مدیریت مصرف آب و پساب؛دانشگاه سبز و حفظ محیط زیست؛دانشگاه سبز و معماری؛دانشگاه سبز، فرهنگسازی و آموزش؛دانشگاه سبز و مدیریت پسماند؛دانشگاه سبز و حمل و نقل  در دانشگاه خلیج فارس بوشهر برگزار شد.

در این همایش دو روزه آقای دکتر  میثم ریاحی، مدیر تحقیق و توسعه شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات در خصوص اجرای طرح معاینه فنی موتورخانه در ساختمان های آموزشی و موانع و مشکلات فرهنگی بر سر راه بهینه سازی مصرف انرژی سخنرانی کردند که با استقبال شرکت کنندگان در همایش همراه شد.