«معاینه فنی موتورخانه‌ها»، روشی بسیار سودمند، کم هزینه و زود بازده برای عارضه یابی، کاهش مصرف انرژی و کاهش تولید گازهای آلاینده محیط زیست در بخش ساختمان است. بیش از یک دهه از زمانی که برای اولین بار ایده اولیه معاینه فنی موتورخانه‌ها در این شرکت شکل گرفت می‌گذرد.از آن زمان تاکنون مطالعات، آزمایش‌ها و پروژه‌های عملی متعددی روی این موضوع انجام شده و این ایده در میادین مختلف علمی و عملی محک خورده و به مرور تکامل یافته است؛ به گونه‌ای که امروز دستورالعمل معاینه فنی موتورخانه‌ها در قالب یک استاندارد ملی مهم به شماره ISIRI 16000 تدوین شده است.شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات مبتکر طرح معاینه فنی موتورخانه ها موفق به اخذ تاییدیه از مرکز تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد در خصوص استاندارد ۱۶۰۰۰(معاینه فنی موتورخانه ) گردید.

 تاییدیه  شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات جهت بازرسی موتورخانه ها از مرکز ملی تایید صلاحیت سازمان ملی استاندارد :تایید شرکت جهت بازرسی .jpg