بررسی اثر عملیات پیرسازی بر روی رفتار استحاله و خواص سوپر الاستیک آلیاژ حافظه دار غنی از نیکلNITI

192KB

بررسی اثر عملیات پیرسازی بر روی رفتار استحاله و خواص سوپر الاستیک آلیاژ حافظه دار غنی از نیکلNITI

نویسندگان:فریبا نقدی،حامد شاه میر،محمود نیلی احمد آبادی،یحیی متمنی شربیانی،طاهره شاه حسینی.

آلیاژهای حافظه دار نیکل-تیتانیم دسته ای از مواد هستند که بواسطه دارا بودن خواص حافظه داری،سوپر الاتیسیته،مقاومت به خوردگی بالا بیوسازگاری کاربردهای بسیاری دارند.رفتار ویژه آلیاژ نیکل-تیتانیم از قبیل اثر حافظه داری و سوپر الاستیستیه به واسطه استحاله مارتنزیتی ترموالاستیک می باشد.دماهای استحاله به شدت تحت تاثیر عواملی از قبیل ترکیب شیمیایی،پارامترهای فرآیند تولید و تاریخچه کارمکانیکی و حرارتی قرار دارد.در این تحقیق آلیاژی با ترکیب اسمی ۵۰٫۷درصد اتمی نیکل به روش ذوب مجدد قوسی تحت خلا تهیه گردید.عملیات پیرسازی بر روی آلیاژهای فوق در دمای ۵۰۰Cدر زمان های مختلف صورت گرفت.به منظور بررسی دماهای استحاله از روش کالریمتری روبشی افتراقی و برای بررسی عملیات پیرسازی بر رفتار سوپر الاستیک،آزمون خمش سه نقطه ای در دماهای مختلف انجام شد.بررسی ها نشان می دهد که فرآیند پیرسازی سبب افزایش دماهای استحاله،چند مرحله ای شدن استحاله و بهبود خواص سوپر الاستیک در نمونه های می گردد.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات -سهامی خاص- می باشد. ©۲۰۱۶-۱۳۹۵
مشاور اجرا : علی مرادی