بررسی میزان مصرف انرژی و راهکارهای کاهش آن در واحد های فرآوری پسته

749KB

بررسی میزان مصرف انرژی و راهکارهای کاهش آن در واحد های فرآوری پسته

نویسندگان:امین جودزاده،میثم ریاحی،میثم قریانی

مصرف بالای انرژی و مشکلات آن، دولت را به سمت اتخاذ راهکارهای کنترل مصرف مانند اجرای طرح تحول اقتصادی و ایجاد استاندارد مصرف انرژی برای ۲۹ صنعت برده است.نظر به سهم قابل توجه بخش کشاورزی،بررسی کیفیت مصرف انرژی در این بخش از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.سهم بالای انرژی مصرفی بخش کشاورزی در استان کرمان به ویژه در واحد های فرآوری پسته آن،منجر به ایجاد طرحی برای ممیزی انرژی و تحلیل مصرف انرژی در واحد های فرآوری پسته رفسنجان گردید.در قالب این طرح،دو واحد نمونه(یک گازوییل سوز و یک گاز سوز)ممیزی شده و نتایج آن در این مقاله ارائه شده است.همچنین معیار مصرف محاسبه شده برای این واحد ها با معیار مصرف انرژی در چند واحد نمونه دیگر مقایسه گردیده است.راهکارهای کلیدی کاهش مصرف انرژی در این صنعت نیز در این مقاله ارائه شده است.

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات -سهامی خاص- می باشد. ©۲۰۱۶-۱۳۹۵
مشاور اجرا : علی مرادی