013-farayand-hamkari

شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات از ابتدا، با اعتقاد به اینکه سرمایۀ اصلی هر سازمان، نیروی انسانی آن است، جذبِ افراد متخصص و سخت‌کوش را سرلوحۀ راهبردهای توسعۀ منابع انسانی خود قرار داد و با فراهم آوردن فرصت‌های شغلی یکسان برای عموم دانش‌آموختگان، راهکارهای معینی را برای جذب و استخدامِ افراد منتخب و واجد صلاحیت ساماندهی کرد تا بدنۀ کارشناسی و مدیریتی ممتاز و متمایزی را ایجاد کند و توسعه دهد. داوطلبان استخدام در شركت بهینه سازان صنعت تاسیسات مي بايست داراي شرايط ذيل باشند:

  • تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
  • عدم سوء پیشینه کیفری
  • توانایی کامل جسمانی جهت انجام شرح وظایف شغلهای مورد نظر
  • پایبندی کامل به قرارداد و آیین نامه های داخلی شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات
  • دارای نظم کاری
  • متعهد به اصول و اخلاق حرفه‌ای کار
  • دارای روحیه حل مسئله، کنجکاو و پرانرژی