گواهینامه های تایید صلاحیت و حسن انجام کار

تعهد ما به تعالی و ارتقای کیفی منجر به کسب افتخارات و دستاوردهای بسیاری شده است.
هرچند رویکرد ما به مقولۀ کیفیت، محدود به اقدام برای اخذ گواهینامه‌های متعدد نیست اما التزام به کیفیت در کسب‌وکار، در اجرای پروژه‌ها و در ارائۀ خدمات، شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات را در مسیر برخورداری از بالاترین استانداردهای ملی قرار داده است.
شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات در جهـت تحقق و نیل به اهداف خود موفق به دریافت گواهینـامه‌ها و تقديرنامه های مختلفی در زمینه فعالیت خود گشته که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
#

گواهینامه های تایید صلاحیت

پروانه پژوهش از وزارت صنایع در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی پروانه پژوهش از وزارت صنایع در زمینه بهینه سازی مصرف انرژی پروانه کارشناسی استاندارد- اشخاص حقوقی- تدوین استاندارد پروانه کارشناسی استاندارد- اشخاص حقوقی- تدوین استاندارد پروانه کارشناسی استاندارد-اشخاص حقوقی-بازرسی فنی پروانه کارشناسی استاندارد-اشخاص حقوقی-بازرسی فنی تایید صلاحیت همکاری با وزارت نفت در زمینه بهینه سازی انرژی تایید صلاحیت همکاری با وزارت نفت در زمینه بهینه سازی انرژی تایید صلاحیت همکاری با وزارت نفت در زمینه بهینه سازی ایستگاه تقلیل فشار تایید صلاحیت همکاری با وزارت نفت در زمینه بهینه سازی ایستگاه تقلیل فشار توصیه نامه از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی توصیه نامه از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی حضور در وندور لیست شرکت ملی گاز حضور در وندور لیست شرکت ملی گاز رتبه تخصیص یافته توسط سازمان بهره وری انرژی ایران رتبه تخصیص یافته توسط سازمان بهره وری انرژی ایران گواهی تایید اشخاص حقوقی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران گواهی تایید اشخاص حقوقی تهیه پیش نویس استانداردهای ملی ایران گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 گواهینامه استقرار سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO9001 گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی استانداردهای معیار مصرف انرژی گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی استانداردهای معیار مصرف انرژی گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی استانداردهای معیار مصرف انرژی- لیست استانداردها به انگلیسی گواهینامه تایید صلاحیت بازرسی استانداردهای معیار مصرف انرژی- لیست استانداردها به انگلیسی بروشور نمایشگاهی بهینه سازان صنعت تاسیسات شامل فعالیت ها و اهداف بروشور نمایشگاهی بهینه سازان صنعت تاسیسات شامل فعالیت ها و اهداف گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه معاینه فنی موتورخانه از شهرداری تهران گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه معاینه فنی موتورخانه از شهرداری تهران گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه ممیزی انرژی از شهرداری تهران' گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در زمینه ممیزی انرژی از شهرداری تهران' معرفینامه انجمن صنعت تاسیسات معرفینامه انجمن صنعت تاسیسات

گواهینامه های حسن انجام کار

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات -سهامی خاص- می باشد. ©۲۰۱۶-۱۳۹۵
مشاور اجرا : علی مرادی