گواهینامه های تایید صلاحیت و حسن انجام کار

تعهد ما به تعالی و ارتقای کیفی منجر به کسب افتخارات و دستاوردهای بسیاری شده است.
هرچند رویکرد ما به مقولۀ کیفیت، محدود به اقدام برای اخذ گواهینامه‌های متعدد نیست اما التزام به کیفیت در کسب‌وکار، در اجرای پروژه‌ها و در ارائۀ خدمات، شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات را در مسیر برخورداری از بالاترین استانداردهای ملی قرار داده است.
شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات در جهـت تحقق و نیل به اهداف خود موفق به دریافت گواهینـامه‌ها و تقديرنامه های مختلفی در زمینه فعالیت خود گشته که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره شده است.
#

گواهینامه های تایید صلاحیت

گواهینامه های حسن انجام کار

تمامی حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات -سهامی خاص- می باشد. ©۲۰۱۶-۱۳۹۵
مشاور اجرا : علی مرادی