021-taghlil-feshar

 

فعالیت شرکت بهینه‌سازان صنعت تأسیسات در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز کشور از سال 1388 با طرح پژوهشی «اندازه‌گیری و افزایش راندمان احتراق در مشعل‌های گرمکن‌های ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز استان اردبیل» آغاز شد.

با توجه به نتایج موفق طرح و رضایت کامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص عملکرد این مجموعه، کارشناسان این شرکت در حال حاضر به عنوان مشاور مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران به منظور بهینه‌سازی مصرف سوخت در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز کشور مشغول به فعالیت هستند.

یکی از مهمترین نتایج این همکاری ندوین «دستورالعمل بهینه‌سازی مصرف سوخت در گرمکن‌های ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز کشور» است که در سال 1393 به کلیه شرکت‌های گاز استانی ابلاغ شد. هدف از تدوین این دستورالعمل اجرای راهکارهای کم هزینه و زودبازده کاهش مصرف سوخت در ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز کشور به شرح زیر بود:

 

  • تنظیم بهینه شعله در محفظه احتراق
  • عایق کاری قسمت جلو، عقب و منبع انبساط گرمکن
  • طراحی، ساخت و نصب نصب سیستم کنترل هوشمند دمای گاز خروجی از ایستگاه

 

همچنین دوره‌های آموزشی متعددی توسط مدیریت گازرسانی شرکت ملی گاز ایران برای نمایندگان شرکت‌های گاز استان برگزار شد و اهداف و روش اجرای طرح توسط کارشناسان شرکت بهینه‌سازان صنعت تأسیسات تشریح شد.

تاکنون این طرح در بیش از 140 ایستگاه تقلیل فشار گاز در استان‌های قم، قزوین، اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، سمنان، لرستان و اردبیل توسط شرکت بهینه‌سازان صنعت تأسیسات انجام شده است که مطابق تأیید کارفرمایان محترم منجر به به بیش از 30% کاهش مصرف سوخت و بیش از 90% کاهش انتشار گاز آلاینده و سمی مونوکسید کربن شده است.

یش بینی می‌گردد با اجرای این طرح، گاز در گرمکن‌های ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز کشور‌، بیش از 90،000،000 مترمکعب در مصرف سوخت صرفه‌جویی حاصل گردد. در صورتی که قیمت هر مترمکعب گاز طبیعی 4000 ریال در نظر گرفته شود اجرای این طرح منجر به 360000000ریال (سیصد و شصت میلیارد ریال) صرفه‌جویی در هزینه‌های انرژی می‌گردد. با توجه به هزینه‌های اجرای طرح، دوره بازگشت سرمایه کمتر از 5 ماه خواهد بود.