ا) آزمایشگاه‌ها

این واحد دارای آزمایشگاه‌های استاندارد مشعل، دیگ، رادیاتور و گرمکن‌های صنعتی است و با استقرار و حفظ الزامات استاندارد ISO/IEC 17025 :2005 و بهبود مستمر اثر بخشی آن به منظور ارتقا سطح کیفی ارائه خدمات خود تلاش می‌کند.

از مهمترین ویژگیهای این بخش، کمک به تولیدکنندگان به منظور افزایش راندمان محصولات تولیدی و دستیابی به اخذ گواهی استاندارد می‌باشد.

شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات با همکاری سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران در زمینه استانداردهای زیر به عنوان آزمایشگاه همکار سازمان ملی استاندارد می‌باشد:

 

ردیف محصول آزمون استاندارد
۱ مشعل‌های گازوئیل سوز دمنده‌دار ویژگی‌ها و روش آزمون ISIR7594
۲ مشعلٰ‌های گازسوز دمنده‌دار ویژگی‌ها و روش آزمون ISIRI 7595
۳ گرمکن‌های صنعتی گازسوز با انتقال حرارت جابجایی اجباری با ظرفیت حرارتی حداکثر ۳۰۰ کیلووات مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب ISIRI12885
۴ گرمکن‌های صنعتی با سوخت مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباری با توان حرارتی حداکثر۳۰۰کیلووات مشخصات فنی و روش تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی ISIRI12886
۵ مجموعه دیگ و مشعل موتورخانه تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی ISIRI14763
۶ دیگ‌های مخصوص گرمایش مرکزی و آب گرم مصرفی روش آزمون ظرفیت و بازده حرارتی ISIRI4472
۷ گرم‌کننده‌های غیر مستقیم هوا نوع انتقال هوای گرم به وسیله دمنده با میزان سوخت گاز طبیعی تا ظرفیت ۲ مگاوات برای گرم کردن فضای صنعتی، تجاری و خانگی بزرگ روش آزمون ISIRI5445
۸ دمنده‌های هوای گرم گازسوز مستقیم برای استفاده در گلخانه‌ها و گرمایش فضاهای غیر خانگی عملکرد ISIRI14380
۹ گرمکن های صنعتی مایع با انتقال حرارت جابجایی اجباری – ثابت و قابل حمل و نقل عملکرد ISIRI13329
۱۰ رادیاتورها و کنوکتورها ویژگی‌های کلی و روش‌های آزمون ISIRI 360-1,2,3
۱۱ رادیاتورها و کنوکتورها تعیین معیار مصرف انرژی و دستورالعمل برچسب انرژی ISIRI 14735

 
 

۲) آزمایشگاه همکار محیط زیست

با توجه به فعالیت و وجود تجهیزات اندازه‌گیری مرتبط، شرکت بهینه سازان صنعت تاسیسات در سال ۱۳۹۵ موفق به دریافت گواهی معتمد آزمایشگاه همکار در بخش هوا‌ منابع ثابت پارامترهای O2، CO2، NOX، NO، NO2، CO، SO2 شده است.